UTD – Rörmokare & Elektriker & Badrumsrenovering i Stockholm

Den eftertänksamme – rörmokare i Staden

Något som är väldigt omtalat är personlighetstester och det som kallas för beteende-stil-sanalys. Det handlar om att värdera olika människors beteenden och kategorisera dem, i det vanligaste fallet utifrån färger. Det här ska vara ett bra sätt att förstå hur andra människor fungerar och varför de agerar som de gör. Kategorierna som nämns i ett av de vanligare systemen, som ofta används för rekrytering, är färgerna blå, röd, grön och gul. Alla färgerna har sina karaktärsdrag och en person som har en stor del av sitt beteende i en färg ska då kunna passa mer eller mindre bra i olika yrkesroller. I den här texten ska vi gå igenom hur det skulle kunna fungera för en person med blå beteendestil att arbeta som rörmokare.

En person med blå beteendestil har följande karaktärsdrag:

Eftertänksam

Analytisk

Resultatorienterad snarare än relationsorienterad

Introvert snarare än extrovert

En eftertänksam och analytisk rörmokare
En VVS-installatör som har starka drag av eftertänksamhet och analytiskt sinnelag skulle kanske inte vara den första man skickar ut när det är kris och vatten sprutar ut i källaren. Den här personen skulle då kunna, istället för att springa fram och stänga av vattnet (vvs-rörmokare), ställa sig och fundera på vad det ursprungliga problemet är. Risken är att det tar för lång tid att åtgärda grundproblemet så att stora värden förstörs för fastighetsägaren. Fördelen skulle dock vara att grundproblemet skulle åtgärdas direkt istället för att riskera att få halvmesyrer och förenklade åtgärder.

Resultatorienterad
En resultatorienterad rörmokare skulle troligen göra ett bra jobb i vardagen eftersom arbetet i många fall är ganska ensamt. Installatören reser från ena fastigheten till den andra, åtgärder fel och åker sen vidare. Kunderna kanske inte alltid är så pratsamma och kollegorna träffar man som mest på morgonen eller på lunchen. För en person som har ett resultatdriver beteende så passar den här typen av jobb bra eftersom det viktigaste för denna person är att få jobbet gjort. Småpratet kan komma sen när resultatet är klart.

Introvert istället för extrovert
Lite beroende på hur det här karaktärsdraget dominerar så kan det vara en fördel eller en nackdel för en rörmokare. Om man är väldigt introvert så kan det vara en utmaning att besöka nya människor och lyssna av deras problem innan man får sätta igång med sitt arbete. Men för den som bara är lite introvert så kan ett sådant ”ensamarbete” vara väldigt passande.