UTD – Rörmokare & Elektriker & Badrumsrenovering i Stockholm

Bouppteckning på vad du äger

När någon avlidit så är det mycket administration som ska genomföras för dig som efterlevande. Det är mycket du måste veta och ta reda på. Juridiskt sett så finns det också många lagar och regler runt till exempel bouppteckningen. Kände du den avlidne väl så kan du göra bouppteckningen. Då ska du utse två förrättningsmän som inte av lag har rätt att ärva eller är del i ett eventuellt testamente. Förrättningsmännen intygar sedan att alla uppgifter stämmer.

En begravningsbyrå eller jurist kan också göra en bouppteckning. Många väljer det alternativet. Du själv kanske sörjer och det är mycket annat som måste ordnas när någon avlidit och då kan det vara ett alternativ att låta till exempel den inblandade begravningsbyrån göra bouppteckningen. För om du själv aldrig gjort en bouppteckning och inte riktigt vet vad det är så skulle det ju bli en extra administration som skulle ta både tid och energi av dig, något som du just då behöver till annat.

Vad är en bouppteckning?
Bouppteckningen är dödsboets legitimation för till exempel banken för att uttag från den avlidnes konton ska kunna göras. Men innan den kan användas som legitimation så måste den registreras hos Skatteverket.

I bouppteckningen dokumenteras den avlidnes alla tillgångar och skulder. Var den avlidne gift så ska makan/makens tillgångar och skulder också vara med. Finns det en sambo så ska, om denne begär bodelning, också samboegendom anges. Testamentariska arvingar och efterarvingar ingår också i bouppteckningen.

Det är viktigt att rätt personer blir kallade när bouppteckningen ska göras. Därför står också släktskapet på de kallade med i bouppteckning. Skatteverket är noga med att det inte kallats personer till bouppteckningen som inte ska vara där.

Min roll i bouppteckningen
Är du maka eller make till den avlidne så kommer dina skulder och tillgångar att dokumenteras i bouppteckningen. För vissa kan det kännas utlämnande att andra får se hur deras ekonomi ser ut. Du kanske inte vill att till exempel särkullbarn ska få veta vilka skulder du har. Men detta kan du inte komma undan. Däremot kan du se det som en trygghet i att allt dokumenteras och att andra får veta vad som finns eller inte finns i dödsboet.

Längre fram kan du uppleva det både som en trygghet och en säkerhet att du har bouppteckningen. Det är ju ditt bevis på att allt dokumenterats som det ska inför till exempel arvskiftet. Så känn dig trygg med att det faktiskt enligt lag måste göras en bouppteckning även om dina skulder och tillgångar lämnas ut. Man vet ju inte, men det kan bli så att du vid ett flertal tillfällen behöver använda din bouppteckning innan dödsboet avslutas och då kommer du att känna dig tacksam över att den finns.