UTD – Rörmokare & Elektriker & Badrumsrenovering i Stockholm

Arbetsmiljö för en snickare

Det är svårt att avgöra hur en snickare allmänt har det i sin arbetsmiljö. Då miljöerna ändras från projekt till projekt så kan det skilja mycket i hur man har det på sitt jobb som snickare. Vissa projekt är intill en motorväg med höga bullerljud och farliga förhållanden medan vissa jobb är ute i skogen hos en privatperson där det ända man hör är bank från en hammare. Hur kan man egentligen bedöma arbetsmiljön för en snickare?

Vanliga skador och risker
De vanligaste skadorna man ser på folk som jobbar som snickare är att de har belastningsskador. Detta är dock mer vanligt på snickare som jobbar med andra inriktningar än bygg så som betongarbetare, målare, plåt och träarbetare. Det ska inte sägas att byggarbetarbranschen inte är tung för det är den.

Det ska alltid finnas möjligheter för en snickare att transportera material och tunga föremål på ett så säkert och ergonomiskt sätt som man kan erbjuda för situationen.
Fallolyckor är en av de vanliga olyckorna en snickare kan råka ut för. De ingår i jobbet som snickare att befinna sig på höga höjder och då medför de också stora risker. Många gånger leder fallen till döden och många av dom gångerna man gör badrumsrenovering stockholm har det varit slarv med säkerheten. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att man som snickare alltid är så försiktig man kan och vidtar dom åtgärder för säkerheten som det finns på den aktuella arbetsplatsen.

Förebygga risker
Det finns olika sätt att förebygga en fallolycka för snickare. Det finns bland annat korgar som man har sina verktyg i som man monterar upp på ställningarna som man står på så man slipper sträcka sig till ställen som är förenat med risk för fall. Snickare som är försiktiga av sig använder dessa tillsammans med räcken och andra skyddsanordningar. På de ställen där man inte kan sätta upp räcken att så finns det alternativ som säkerhetsselar, dessa är ett väldigt bra alternativ som allt för många snickare slarvar med.

Vibrationer
När man jobbar som snickare så arbetar man med otaliga maskiner dom de alla avger en viss vibration, så klart så är de värre med vissa maskiner än med andra. Dessa maskiner kan vid lång användning ge bestående skador på kroppen. Att förebygga dessa kan vara att man ser till att rotera den som sköter maskinen i arbetslaget så att inte en och samma snickare utsätts för hårda vibrationer under en längre tid.

Stress
Stress är tyvärr vardag i arbetet som snickare, blir något fel så hamnar man efter i planeringen och man pressas hårt för att komma ikapp igen. Detta medför ofta att många bränner ut sig och behöver sjukskriva sig. Stress leder till många följdsjukdomar då det påverkar immunförsvaret till den grad att kroppen visar det på sätt så som värk, inflammationer, återkommande förkylningar och liknande.
Är man snickare så är det viktigt att se över sin arbetssituation och ta arbetsmiljön på allvar. Fråga din arbetsgivare vad de har för syn på just din arbetsmiljö.