UTD – Rörmokare & Elektriker & Badrumsrenovering i Stockholm

Är ditt hem elsäkert?

Du har säkert hört skräckhistorier om felande el som lett till bränder eller andra allvarliga konsekvenser. Om du är osäker på elens skick i ditt nuvarande boende, eller om du ska köpa ett boende inom snar framtid, kan det vara läge att fundera på elsäkerheten. Att se till att hemmet är eldsäkert är ganska enkelt, och det räcker med ett fåtal åtgärder.

 

Något som gör att du kan få ett definitivt svar på hur elsäkerheten i hemmet ser ut är att anlita en elektriker från ett auktoriserat elföretag som kan göra en besiktning. Det här behövs generellt inte göras om du flyttar in i ett nybyggt boende som elektriker stockholm. Om du däremot köper en äldre fastighet kan det vara bra att göra. Samtidigt bör man komma ihåg att även nyproducerade boenden kan ha felaktigheter i elen – även om det är desto mer sällsynt. Om du bedömer att det finns en risk för att byggfusk har förekommit, så kan det vara skäl nog att anlita en elektriker eller besiktningsman som kan göra en kontroll.

 

Om du ska köpa ett hus, bör du be om handlingar från säljaren. Handlingarna bör visa vilka installationer och elarbeten som har gjorts, och vem som har utfört dem. Exempel på arbeten som ofta gjorts i efterhand på äldre fastigheter är golvvärme och infällda spotlights. Många äldre hus har elarbeten som är lika gamla som fastigheten.

 

Tänk på att det är du som har ansvar för att de eldrivna produkterna i hemmet är säkra. Det gäller alltifrån vitvaror till bordslampan. Om du är husägare ligger även de fasta installationerna under ditt ansvar. Hyr du en lägenhet, eller om du bor i en bostadsrätt, ser ansvarsfördelningen lite annorlunda ut. Men du är fortfarande ansvarig för att de elprodukter du har i hemmet fungerar på ett säkert sätt.

 

Fasta elinstallationer måste, med några undantag, utföras av behörig elektriker. Här är det viktigt att den elektriker du anlitar faktiskt är behörig att utföra jobbet, och att företaget som han eller hon jobbar på är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det sistnämnda kan du enkelt kolla själv genom deras e-tjänst. Om de inte finns registrerade där, arbetar de olagligt och du bör då anmäla dem – och framförallt inte anlita dem för att göra jobb i din bostad.

 

Något som är mycket viktigt för elsäkerheten är jordfelsbrytare. De bryter strömmen snabbt vid ett antal olika händelser. Till exempel kan de bryta strömmen om ett hölje blir spänningsförande, samtidigt som en person vidrör ett jordat föremål. Elbränder och personskador är det betydligt mindre risk för om hemmet har jordfelsbytare. Om de inte finns, bör du låta en elektriker installera en. Tusentals människor drabbas varje år av personskador eller bränder till följd av elfel. Sedan en tid tillbaka är det dessutom lag på att jordfelsbrytare måste installeras i samtliga nyproducerade bostäder, förskolor, fritidshem och skolor.

De håller inte förenligt – och de bör testas med jämna mellanrum. Det här görs genom att kontrollera att strömmen bryts när du trycker in testknappen genom att anlita elektriker på södermalm. Om den inte bryts – bör du inte vänta med att ringa en elektriker.